TVB綠葉王身家唔簡單,月薪2萬,但現實系4間食肆老細

2018年11月22日     444     檢舉

作為收視黑馬嘅低成本小製作《BB來了》,早段時間終於大結局。

除咗男女主角演出搶眼之外,唔少綠葉演員都人氣急升。

首先第一個梗系飾演惡家婆嘅盧宛茵,而飾演人渣阿爸嘅佢,都系綠葉王。

你喺好多劇集都可以見到佢身影,但成日都唔知咩名,其實佢叫楊證樺。

劇中嘅佢因為爭人債而拋妻棄子,仲以為徐榮勾引老婆,一時衰沖動怒斬徐榮,最後自己入獄坐監,算系下場最慘嘅一個。

劇中壞人一個,但現實生活幸福又開心。楊證樺喺2015年同資深綠葉演員沈可欣結婚,二人一直恩愛,並育有一子。

較早前楊證樺同老婆公布喜訊,指將會增添一個新成員,而且楊證樺食肆擴充分店,佢仲系4間餐廳嘅幕後老闆。

單系夫妻檔喺TVB拍劇做演員,默默耕耘多年,一直安於自己位置,一個月兩人最多都就4-5萬,呢個收入喺香港好難生活。

但楊證樺生財有道,早十年前已經開始經營生意。

舊年嘅《踩過界》成為城中熱話,盲俠大狀王浩信固然獲得好評,但喺其中一單位疏忽照顧兒童案中,飾演聾啞夫婦嘅楊證樺同沈可欣獲網民大贊演技出色。